Wat is dividend en waarom is er nu zo’n ophef over?

Je kunt vandaag geen krant openslaan of het gaat er over de dividendbelasting. Zeker na prinsjesdag en de algemene beschouwingen lijkt de stof rondom dit onderwerp nog lang niet te gaan liggen. Maar wat is het en waar komt de ophef vandaan? We leggen het je uit.

Wat is dividend eigenlijk?

In essentie is een dividend een beloning naar de aandeelhouders voor het bezit van aandelen in hun onderneming. De beloning naar de aandeelhouders komt vaak in de vorm van een winstuitkering. Een gedeelte van de winst wordt dan dus uitgekeerd aan aandeelhouders. Dividenden zijn dus een belangrijke manier voor bedrijven om beleggers aan te trekken om hun aandelen te kopen.

Hoe weet ik bij welke aandelen ik dividend uitgekeerd krijg?

Als u aandelen koopt die dividend uitkeren en voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen (bepaald op basis van de dividenddatums), ontvangt u dividenden. Aandelen waar geen dividend over wordt uitgekeerd worden ex-divenden genoemd. Een overzicht van deze dividenden zijn terug te vinden in het volgend overzicht.

Hoe worden dividenden uitgekeerd?

Dividenden worden meestal gestort op een effectenrekening van een aandeelhouder. Als een belegger echter rechtstreeks aandelen van een onderneming koopt (bijvoorbeeld via een direct investeringsplan), dan kunnen de dividenden automatisch worden herbelegd om meer aandelen te kopen.

 

Wat is dividendopbrengst?

Het dividendrendement van een aandeel verwijst naar het verwachte rendement van een aandeel — in dividenden — in de loop van een kalenderjaar. De rente wordt gepresenteerd als een percentage van de huidige prijs van het aandeel.

Dividenden en de aandelenkoers

Omdat de koers van een aandeel dagelijks zal veranderen, zal ook het dividendrendement ervan stijgen. Het dividendrendement zal omgekeerd evenredig stijgen met de aandelenkoers. Dus als de prijs van een aandeel stijgt, daalt het rendement — en omgekeerd.

Beleggen met je dividend veruit de populairste strategie

Dividendbelegger is een van de populairste strategieën voor traditionele beleggers in buy-and-hold strategie. Typisch voor dividendinvesteringen zijn het selecteren van bedrijven met een aantrekkelijk en duurzaam dividendrendement. Deze benadering hecht ook waarde aan consistentie; een bedrijf dat meer dan 10 of 25 opeenvolgende jaren meer dividend heeft ontvangen, wordt bijvoorbeeld als een goede dividendinvestering beschouwd, omdat deze aandelen waarschijnlijk meer zullen blijven uitbetalen.

 

De populariteit voor deze strategie is vooral te danken aan de aantrekkelijke langetermijnrendementen en omdat ze doorgaans tot de meest betrouwbare en veerkrachtige beleggingsvormen behoren.

Afschaffing dividendbelasting nadelig voor de Nederlandse belegger

De argumentatie hiervoor is dat door de afschaffing van de dividendbelasting particulieren belastingvoordelen zouden mislopen omdat beleggen vaak via beleggingsfondsen gebeurt, de zogeheten fiscale beleggingsinstellingen (fbi).

 

Het doel van de fbi is er voor te zorgen dat de Nederlandse particulier door het beleggen via een beleggingsfonds niet mag leiden tot een extra belastingdruk.  Afschaffing van de dividendbelasting zou wel bijdragen aan de belastingdruk omdat hierdoor de verrekening van bronbelasting verloren gaat en de toegang tot lagere buitenlandse bronbelasting via Nederlandse belastingverdragen in gevaar komt.

Tot slot: factoren om rekening te houden bij het beleggen


Wanneer je gaat beleggen met het dividend dient men rekening te houden met de waardering van een aandeel, de prestatie geschiedenis en de winstgroei. Andere meer subjectieve factoren zijn ook belangrijk om in de gaten te houden. Zoals de huidige bedrijfsomgeving, de toekomstplannen en de markttendensen rondom het bedrijf.